Αποθηκεύσεις

Προσφέρεται η δυνατότητα προσωρινής ή μακροχρόνιας αποθήκευσης οικοσκευών, εξοπλισμού γραφείων και διαφόρων άλλων αντικειμένων.

Τα προς αποθήκευση αντικείμενα, συσκευάζονται και τοποθετούνται στις αποθήκες, έτσι ώστε να διασφαλίζονται από κάθε αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια, φθορά ή ρύπανση αυτών.

Μεταφορές Μετακομίσεις Γερανοί Ανυψωτικά