Μεταστεγάσεις εταιρειών-οργανισμών

Το γραφείο μας συνεργάζεται επί σειρά ετών με εταιρείες και οργανισμούς του Ιδιωτικού & του Δημόσιου Τομέα, παρέχοντας υπηρεσίες όπως:

  • Μεταστέγαση υπηρεσιών
  • Μεταφορές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • Συσκευασία, μεταφορά και τοποθέτηση αρχείου
  • Εσωτερικές μετακινήσεις επίπλων κ.λ.π.
  • Συσκευασία και αποθήκευση εξοπλισμού
  • Απομάκρυνση παλαιωμένου εξοπλισμού
  • Διανομές εξοπλισμού γραφείου και έντυπου υλικού

 

Μεταφορές Μετακομίσεις Γερανοί Ανυψωτικά