Μεταφορές Μετακομίσεις οικοσκευών

Το γραφείο μεταφορών-μετακομίσεων "ΤΖΙΜΗΣ" αναλαμβάνει και εκτελεί με επαγγελματισμό τις μετακομίσεις των οικοσκευών σας, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα μεταφορικά & τεχνικά μέσα και προσφέροντας ποικίλες υπηρεσίες:

  • Δωρεάν επίσκεψη - εκτίμηση στο χώρο σας
  • Ανυψωτική μετακόμιση, με ιδιόκτητα ανυψωτικά μηχανήματα
  • Συσκευασία επίπλων, υαλικών, ιματισμού κ.λ.π.
  • Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση επίπλων
  • Αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών
  • Προσωρινή αποθήκευση οικοσκευής

Η συσκευασία των πολύτιμων αντικειμένων σας μπορεί να γίνει από το έμπειρο προσωπικό μας, διασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά τους μέχρι το τελικό σημείο τοποθέτησής τους. Επίσης το προσωπικό μας αποσυναρμολογεί όλα τα έπιπλα (σύνθετα, γραφεία, βιβλιοθήκες, κ.α.) που χρειάζεται να αποσυναρμολογηθούν προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής μεταφορά τους και τα επανασυναρμολογεί στον τόπο προορισμού. Τα ιδιόκτητα ανυψωτικά μηχανήματά μας δύναται να χρησιμοποιηθούν, ώστε να προσεγγίσουν εξωτερικά τα κτίρια (π.χ. μπαλκόνια, παράθυρα), όπου βρίσκονται ή μεταφέρονται τα αντικείμενά σας, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ασφαλή και γρήγορη κατάβαση ή ανύψωση στα κτίρια, ιδιαίτερα αυτών που η μεταφορά στο εσωτερικό των κτιρίων (κλιμακοστάσιο/ανελκυστήρας) καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη (π.χ. λόγω όγκου, βάρους).

Η τοποθέτηση των αντικειμένων στην κιβωτάμαξα (καρότσα) των ιδιόκτητων φορτηγών μας γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και τακτοποιούνται χρησιμοποιώντας πρόσθετα μαλακά υλικά για την αποφυγή τριβών και χτυπημάτων μεταξύ τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε τη μη πρόκληση φθορών στα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

Στον τόπο προορισμού το προσωπικό μας θα τοποθετήσει τα αντικείμενα στα σημεία που εσείς θα μας υποδείξετε, ώστε να συνθέσετε το χώρο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε.

Μεταφορές Μετακομίσεις Γερανοί Ανυψωτικά